Wiki blog

 


Zastavljalnica, denar takoj Zastavljalnica nudi človeku v zameno za vredne predmete denar takoj, ko ga potrebuje.
 
Denar tako je klic na pomoč v finančni stiski. Finančne stiske so danes na žalost pogosta življenjska izkušnja mnogih. So posledice izgube delovnega mesta, prilivov denarnih sredstev, izgube posla ter posledice mnogih drugih kriznih situacij. Takrat, ko nam denarni tok presahne, iščemo rešitev za njegovo ponovno vzpostavitev. Vsak človek ima v lastnini predmete, ki jih lahko v času krize proda na trgu ali drugače pretvori v denarna sredstva. Zastavljalnica je ena od rešitev hitre pretvorbe vrednih predmetov v denarna sredstva. Oseba, ki želi predmete pretvoriti v denarna sredstva ima različne možnosti. Predvsem se mora odločiti med pomembnostjo in nepomembnostjo predmeta, ki ga želi pretvoriti v denarna sredstva. Predmet, ki ima za osebo velik pomen, lahko po določenem času ponovno pridobi.
 
Zastavljalnica posluje z vsemi potrebnimi dovoljenji in ni v nobenem primeru v nasprotju z zakonom. Temu primerno morajo osebe, ki želijo vredne predmete zamenjati za denarna sredstva, imeti vse potrebne dokumente za poslovanje in dokazila o lastništvu.
 
O vrednosti vrednih predmetov v času krize ne razmišljamo toliko, kot o njihovi likvidacijski vrednosti. Zastavljalnica likvidacijsko vrednost lahko spremeni v koristi.
[...] » »
Vas zanima zakaj je zastavljalnica boljša kot banka? Zato, ker od posameznika ne zahteva nobenih dokumentov, pogodbe o zaposlitvi in ostalih stvari, katere morate predložiti v banki, v kolikor želite dobiti kredit. Zastavljalnica zahteva, kot garancijo za določeno posojilo, osebno lastnino posameznika. Koliko mora biti vredna, pa je odvisno predvsem od želene višine posojila. Tako lahko posojilo prejme kdor koli, ne glede na to ali gre za študenta, dijaka, direktorja ali brezposelno osebo. Prej omenjena osebna lastnina, posojilo dajalcu daje neko garancijo ter sredstvo za kritje posojila, v primeru, da slednjega ne dobi povrnjenega. V sodobnem času se je povpraševanje po tovrstni dejavnosti močno povečalo – kar kaže na to, da so ljudje v vse večji finančni krizi. To se kaže tudi v tem, da želijo zastaviti praktično vse kar jim pride pod roko, kar pa žal ne gre. Za prejetje posojila so namreč potrebni bolj vredni predmeti, kot je na primer nakit, aparati sodobne tehnologije in podobno.
V kolikor torej nujno potrebujete določeno vsoto denarja in nikakor ne ustrezate bančnim kriterijem za pridobitev kredita, nikar ne vrzite puške v koruzo. Vaša rešitev je zastavljalnica!
[...] » »
1 / 1
1